TUYỂN DỤNG - Vinfast Vĩnh Phúc

TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng vinfast vĩnh phúc. Giám Đốc, Kế Toán, Nhân Viên kinh doanh, Bảo vệ , Quản đốc SCC– Quản đốc Đồng Sơn– Chuyên viên cố vấn dịch vụ– Nhân viên kho phụ tùng– Nhân viên kỹ thuật ( sửa chữa chung/ đồng sơn)– Nhân viên lễ tân thu ngân– Nhân viên bảo trì cơ sở vật chất– Nhân viên rửa xe