Vinfast VF 6 PLUS - Vinfast Vĩnh Phúc

Vinfast VF 6 PLUS

866.000.000

VINFAST VF 6 – VINFAST VĨNH PHÚC

STT Dòng xe  Giá bán    Ưu đãi 4%  trả thẳng   Giá sau ưu đãi KH Phí thuê pin hàng tháng
/3000 km/Tháng
Cọc thuê pin
2 VF6 Base Thuê Pin 686,000,000          27,440,000 658,560,000 1.800.000/ 3.000.000 25,000,000
VF6 Base mua pin 776,000,000          31,040,000 744,960,000
VF6 Plus Thuê Pin 776,000,000          31,040,000 744,960,000 1.800.000/ 3.000.000 25,000,000
VF6 Plus mua pin 866,000,000          34,640,000 831,360,000
  1. Thời gian áp dụng: Tháng 03/2024