Vinfast VF 6 PLUS - Vinfast Vĩnh Phúc

Vinfast VF 6 PLUS

776.000.000

BẢNG GIÁ XE Ô TÔ ĐIỆN VINFAST VF6 – VINFAST VĨNH PHÚC

STT Dòng xe  Giá bán   Giá Bán
Kèm Sạc
Phí thuê pin hàng tháng
Dưới<1.500-3.000 km<Trên
Cọc thuê pin
6 VF6S Thuê Pin 675,000,000 686,000,000 1.800.000/ 3.000.000 25,000,000
VF6S mua pin 765,000,000 776,000,000
VF6 Plus Thuê Pin 765,000,000 776,000,000 1.800.000/ 3.000.000
VF6 Plus mua pin 855,000,000 866,000,000