Vinfast VF 6S - Vinfast Vĩnh Phúc

Vinfast VF 6S

658.560.000

VINFAST VF 6 – VINFAST VĨNH PHÚC

STT Dòng xe  Giá bán    Ưu đãi 4%  trả thẳng   Giá sau ưu đãi KH Phí thuê pin hàng tháng
/3000 km/Tháng
Cọc thuê pin
6 VF6S Thuê Pin 675,000,000  27,000,000 648,000,000 1.800.000/ 3.000.000 25,000,000
VF6S mua pin 765,000,000  30,600,000 734,400,000
VF6 Plus Thuê Pin 765,000,000  30,600,000 734,400,000 1.800.000/ 3.000.000 25,000,000
VF6 Plus mua pin 855,000,000  34,200,000 820,800,000