Tuyển dụng công nhân may tại Bình dương - Vinfast Vĩnh Phúc