Lưu trữ Ô TÔ ĐIỆN THÔNG MINH ĐẦU TIÊN CỦA VIỆT NAM - Vinfast Vĩnh Phúc