Lưu trữ Ô TÔ ĐIỆN-VINFAST VF E35 Vĩnh Phúc - Vinfast Vĩnh Phúc