Đặt cọc mua xe

CHI NHÁNH VĨNH PHÚC – CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINFAST

Mã số doanh nghiệp: 0108926276-049

Tài khoản: 12210002162311 tại BIDV –CN Hà Thành

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast

Nội dung chuyển khoản: Họ và Tên – Số điện thoại – đặt cọc mua xe VF6  Số tiền cọc

  Cung cấp ảnh chuyển khoản

  Ảnh mặt trước CCCD (để làm hợp đồng và hồ sơ xe)

  Ảnh mặt sau CCCD
  Chọn mua xe:

  Nội dung