Xe máy điện vinfast Feliz S - Vinfast Vĩnh Phúc

Xe máy điện vinfast Feliz S

27.000.000

SỐNG XANH THANH LỊCH CÙNG FELIZ S TẠI VĨNH PHÚC

  • 78 km/h / Tốc độ tối đa

  • 198 km/1 lần sạc /Quãng đường di chuyển

  • 25 lít /Độ rộng cốp xe