chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc - Vinfast Vĩnh Phúc