Vinfast Vĩnh Phúc thông báo nghỉ 2-9 Archives - Vinfast Vĩnh Phúc