Thỏa Thuận Đặt Cọc Ô Tô Điện Vinfast Vĩnh Phúc-VF E34

Thỏa Thuận Đặt Cọc Ô Tô Điện Vinfast Vĩnh Phúc-VF E34

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

Số: ……………………

 

THỎA THUẬN ĐẶT CỌC VINFAST VF E34

Ký ngày       tháng      năm 2021, giữa:

 

BÊN BÁN:

Địa chỉ trụ sở chính    :

Mã số doanh nghiệp   :

Tài khoản                    :

Chủ tài khoản              :

Đại diện                      :

Chức vụ:                     :

(“Bên Bán”)

BÊN ĐẶT CỌC         :

Địa chỉ                        :

Điện thoại                   :

CCCD/CMTND          :

Ngày sinh                   :

(“Bên Đặt Cọc”)

Hai Bên cùng thống nhất ký Thỏa Thuận đặt cọc mua xe Vinfast (“Thỏa Thuận”) này với những điều khoản và điều kiện sau:

 

ĐIỀU 1. MÔ TẢ VỀ HÀNG HÓA

Tên Hàng   Màu

ngoại thất

Màu

nội thất

Số lượng

 

Giá bán

VNĐ

Ô tô điện VinFast VF e34   Đỏ Đen 01 590.000.000
Tổng Giá Bán : (Bằng chữ : Năm trăm chín mươi triệu đồng chẵn).

 

Chất lượng: Xe mới 100%, sản xuất tạị Việt Nam.

Thông số kỹ thuật khác: Theo tiêu chuẩn của công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast (“VinFast”)

Giá bán là giá đã áp dụng chính sách:

 • Giá ưu đãi Khách hàng tiên phong.
 • Miễn phí thuê bao Pin 1 năm đầu.
 • Quỹ “Vì tương lai xanh “của Vingroup tặng 30 triệu đồng/xe áp dụng cho khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe VFe34. Có phụ lục đính kèm tại thời điểm ký Hợp Đồng Mua Bán chính thức

Xe sẽ được bàn giao tới khách hàng theo thứ tự đặt cọc ghi trên hệ thống bán hàng của Vinfast. Dự kiến những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối tháng 10/2021 hoặc đầu tháng 11/2021.

ĐIỀU 2. TIỀN ĐẶT CỌC VÀ XỬ LÝ TIỀN ĐẶT CỌC

 1. Bên Đặt Cọc đồng ý đặt cọc cho Bên Bán số tiền là 10.000.000 VNĐ (bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn) (“Tiền Đặt Cọc”) để đăng ký mua sản phẩm xe ô tô do Vinfast sản xuất nêu cụ thể tại Điều 1 của thỏa thuận này.
 2. Tiền Đặt Cọc đặt cọc phải được Bên Đặt Cọc thanh toán cho Bên Bán bằng đồng Việt Nam trong thời hạn tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký kết Thỏa Thuận này theo một số các hình thức sau.
 3. Chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán, mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản do bên đặt cọc chịu
 4. Bên Đặt Cọc thanh toán tiền tại quầy thu ngân và nhận phiếu thu hợp lệ của Bên Bán. Phiếu thu hợp lệ là Phiếu thu còn nguyên trạng, không có dấu vết tẩy xóa, có đủ chữ ký & đóng dấu của Bên Bán.
 5. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Chi phí liên quan đến việc thanh toán do Bên Bán chịu.
 6. Thời hạn đặt cọc (“Thời Hạn Đặt Cọc”) bắt đầu từ thời điểm Bên Đặt Cọc thanh toán đủ tiền Đặt Cọc cho Bên Bán đến ngày hai bên ký hoàn tất hợp đồng mua bán chính thức (“Hợp Đồng Mua Bán”). Trong thời hạn đặt cọc, tiền đặt cọc không phát sinh lãi.
 7. Tiền đặt cọc được xử lý như sau:
 8. Nếu Bên Đặt Cọc thanh toán hoàn tất Tiền Đặt Cọc trong thời hạn nêu tại Điều 2.2 và Các Bên hoàn tất thủ tục ký kết Hợp Đồng Mua Bán trong thời gian và địa điểm mà Bên Bán thông báo thì Thỏa Thuận này tự động chấm dứt và Tiền Đặt Cọc chuyển đổi thành khoản thanh toán đợt 1 của Hợp Đồng Mua Bán.
 9. Tiền Đặt Cọc có thể được Bên Bán hoàn trả cho Bên Đặt Cọc nếu:
  • Bên Đặt Cọc, trong Thời Hạn Đặt Cọc có thông báo bằng văn bản gửi cho Bên Bán đề nghị chấm dứt Thỏa Thuận này và rút lại tiền đặt cọc; hoặc
  • Thỏa Thuận này chấm dứt trong trường hợp quy định tại điểm c Điều 3.2
 10. Bên Đặt Cọc có quyền chuyển đổi Tiền Đặt Cọc để mua ô tô điện Vinfast VFe34 sang mua ô tô điện Vinfast VFe35 hoặc Vinfast VFe36 dưới sự hướng dẫn của Bên Bán.
 11. ĐIỀU 3: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
 12. Bên Bán có quyền chuyển nhượng/chuyển giao quyền/ nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này cho bên thứ ba khác hoặc công ty con/công ty liên kết của Bên Bán hoặc bên trong trường hợp Bên Bán tổ chức lại Doanh Nghiệp, bao gồm sát nhập/hợp nhất vào một công ty khác hoặc được chia, tách hoặc được chuyển đổi mà không cần sự đồng ý của hay phải thông báo cho Bên Đặt Cọc, với điều kiện là việc chuyển nhượng/chuyển giao đó không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Bên Đặt Cọc theo Thỏa Thuận này. Bên Đặt Cọc được quyền chuyển nhượng/chuyển giao các quyền và nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này cho bên thứ ba theo sự hướng dẫn của Bên Bán.
 13. Thảo Thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi :
  • Kết thúc thời hạn 03 (ba) ngày làm việc nêu tại Điều 2.2 mà Bên Đặt Cọc không hoàn tất việc chuyển toàn bộ Tiền Đặt Cọc cho Bên Bán và Bên bán quyết định chấm dứt Thỏa Thuận này;hoặc
  • Hai bên ký kết Hợp Đồng Mua Bán trong Thời Hạn Đặt Cọc;hoặc
  • Bên Đặt Cọc không ký Hợp Đồng Mua Bán tronng thời gian và tại địa điểm mà Bên Bán thông báo;hoặc
  • Các trường hợp khác theo thỏa thuận của Hai Bên hoặc theo quy định của pháp luật.
 1. Ngoại trừ các biện pháp xử lý Tiền Đặt Cọc được quy định trong Thỏa Thuận này, không bên nào phải thanh toán bất kỳ khoản tiền phạt, bồi thường nào cho Bên còn lại hoặc phải chịu trách nhiệm theo bất kỳ hình thức nào khác.
 2. Thỏa Thuận này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thỏa Thuận này trước tiên sẽ được Các Bên giải quyết thông qua thương lượng. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp mà Các Bên vẫn không đạt được thương lượng thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.
 3. Thỏa Thuận này có hiệu lực từ ngày ký và được lập thành 03 (ba) bản Tiếng Việt, Bên Bán giữ 02 (hai) bản gốc, Bên Đặt Cọc giữ 01 (một) bản gốc để thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                    ĐẠI DIỆN BÊN ĐẶT CỌC

 

 

Hop Dong Mua Ban O To Dien Vinfast Vf E34 (3) Hop Dong Mua Ban O To Dien Vinfast Vf E34 (2) Hop Dong Mua Ban O To Dien Vinfast Vf E34 (1)

Dat Coc Vinfast E34 Vinh Phuc (8) Dat Coc Vinfast E34 Vinh Phuc (9) O To Dien Vinfast 34e Dat Coc Vinfast E34 Vinh Phuc (4) Dat Coc Vinfast E34 Vinh Phuc (6)

ĐẠI LÝ Ô TÔ VINFAST CHÍNH THỨC TẠI VĨNH PHÚC

Văn Phòng đại diện Vinfast Vĩnh Phúc: Đường Nguyễn Tất Thành, Xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên. Tỉnh Vĩnh Phúc

Hotline: 093.616.9288

Mail: vinfastvinhphuc88@gmail.Com

LIÊN HỆ TƯ VẤN XE VINFAST

Vinfast Vĩnh Phúc luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn, Sản phẩm, Dịch vụ. Hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi: 093.61.69.288

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *