Cập nhật VinFast phiên bản thể thao 2 cửa đầy "Dân chơi" - Vinfast Vĩnh Phúc