đặt cọc đủ 50 triệu đồng trước ngày 31/7/2021 - Vinfast Vĩnh Phúc