Lịch nghỉ lễ tết 2-9 tại văn phòng Vinfast Vĩnh Phúc - Vinfast Vĩnh Phúc