trạm sạc VinFast sẽ chỉ phục vụ ô tô điện VinFast. Archives - Vinfast Vĩnh Phúc