Xanh Đậm bổ sung thêm 2 màu mới xanh lá và xanh dương - Vinfast Vĩnh Phúc